Bezpieczeństwo w biurze

Bezpieczeństwo w pracy zależy od wielu czynników, począwszy od stanu technicznego budynku, skończywszy na urządzeniach biurowych. Miejsce pracy musi być odpowiednio oświetlone w sposób naturalny oraz dodatkowo sztucznie. Oczywiście wszystkie kable i przedmioty elektryczne muszą być odpowiednio zabezpieczone. Powinny być wyznaczone wyjścia ewakuacyjne.